top of page

CHEESE

YELLOW CHEESE

GRAVIERA NAXOU ROUND 9kg
KEFALOGRAVIERA ROUND 2.5kg
DRY MIZITHRA (XIRI) 1kg
METSOVONE CHEESE BLOCK 1.5kg
OLYMPOS HARD CHEESE BLOCK 3kg
EDAM BLOCK 3kg
GOUDA BLOCK 3kg
GOUDA SLICED 1kg
SAGANAKI CHEESE (SLICED) 500g

FETA CHEESE

GREEK FETA CHEESE PDO 100g
GREEK FETA CHEESE PDO 200g
GREEK FETA CHEESE PDO 400g
GREEK FETA CHEESE PDO 800g
GREEK FETA CHEESE PDO PRE CUT 2kg
GREEK FETA CHEESE PDO 4kg
GREEK FETA CHEESE PDO 15kg
CHEESE WHITE COMBI 4kg
CHEESE WHITE COMBI 16kg
MANOURI CHEESE 300g
ANTHOTYRO MAKEDONIAS 250g

HALLOUMI CHEESE

HALLOUMI 20 X 250g
HALLOUMI BLOCK 9kg
HALLOUMI BURGER 8kg

cheese-1.jpg

Halloumi cheese

cheese-2.jpg

Feta cheese

cheese-3.jpg

Metsovone cheese

bottom of page